Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 6 od 25.02.2019.)


 • POKAZATELJ POTROŠAČKIH CENA U JANUARU 2019. GODINE ("Sl. list grada Beograda", br. 6/2019)
 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Grada Beograda
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Grada Beograda
 • Rešenje o određivanju Aleksandra Markovića, pomoćnika gradonačelnika Grada Beograda, za predstavnika Grada Beograda za učešće u radu sednica Skupštine akcionara SP "Lasta", a.d. Beograd
 • Rešenje o prestanku mandata direktora Javnog preduzeća "Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda", Beograd
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća "Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda", Beograd
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora JP "Sava centar"
 • Rešenje o razrešenju direktora Muzeja automobila - zbirka Bratislava Petkovića
 • Rešenje o imenovanju direktora Muzeja automobila - zbirka Bratislava Petkovića
 • Rešenje o razrešenju direktora Pedagoškog muzeja
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Pedagoškog muzeja
 • Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u pojedinim osnovnim i srednjim školama u Beogradu
 • Pokazatelj potrošačkih cena u januaru 2019. godine

NOVI BEOGRAD

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Upravi i Opštinskom pravobranilaštvu Gradske opštine Novi Beograd

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex