Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 6 od 19.01.2018.)


  • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I KRITERIJUMIMA STIPENDIRANJA ZA SPORTSKO USAVRŠAVANJE PERSPEKTIVNIH I MLADIH TALENTOVANIH SPORTISTA AMATERA ("Sl. list grada Beograda", br. 6/2018)
  • PRAVILNIK O ISPITIVANJU POGODNOSTI I KLASIFIKACIJI TAKSI VOZILA ("Sl. list grada Beograda", br. 86/2017 i 6/2018)
  • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADA BEOGRADA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 6/2018)
  • REŠENJE O REŽIMU SAOBRAĆAJA TERETNIH I ZAPREŽNIH VOZILA KROZ BEOGRAD ("Sl. list grada Beograda", br. 67/2012, 64/2014 i 6/2018)
  • UPUTSTVO O IZGLEDU I IZDAVANJU TAKSI ISPRAVA, OZNAKA I CENOVNIKA ("Sl. list grada Beograda", br. 86/2017 i 6/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex