Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 59/2023 od 24.07.2023.)


 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Surčin
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Surčin
 • Odluka o prvoj izmeni i dopuni Odluke o budžetu Gradske opštine Surčin za 2023. godinu
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članu Veća Gradske opštine Surčin
 • Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Surčin
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća Surčin za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu Programa rada Ustanove kulture - Kulturni centar Surčin za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu Programa rada Turističke organizacije Gradske opštine Surčin za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Poseban program za subvencije iz budžeta Gradske opštine Surčin Javnom preduzeću za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije, Surčin za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o zaduživanju Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije, Surčin
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća za obavljanje poslova iz oblasti sporta i rekreacije, Surčin za 2023. godinu
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o izvršenju budžeta opštine Surčin za period januar-jun 2023. godine sa Izveštajem

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex