Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 59/2022 od 11.06.2022.)


 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Grada Beograda
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Grada Beograda
 • Rešenje o izboru predsednika Skupštine Grada Beograda
 • Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine Grada Beograda
 • Rešenje o razrešenju sekretara Skupštine grada Beograda
 • Rešenje o razrešenju zamenika sekretara Skupštine Grada Beograda
 • Rešenje o postavljanju sekretara Skupštine grada Beograda
 • Rešenje o postavljanju zamenika sekretara Skupštine Grada Beograda
 • Rešenje o izboru članova Administrativno-mandatne komisije
 • Rešenje o prestanku mandata gradonačelnika grada Beograda
 • Rešenje o prestanku mandata zamenika gradonačelnika grada Beograda
 • Rešenje o prestanku mandata članovima Gradskog veća Grada Beograda

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex