Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 59/2021 od 30.06.2021.)


  • Odluka o drugom rebalansu budžeta Gradske opštine Novi Beograd za 2021. godinu
  • Odluka o konsolidovanom završnom računu Gradske opštine Novi Beograd za 2020. godinu
  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o organizaciji Uprave Gradske opštine Novi Beograd
  • Plan postavljanja tezgi i drugih pokretnih privremenih objekata na teritoriji grada Beograda - područje gradske opštine Novi Beograd

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex