Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 59 od 19.05.2020.)


  • Odluka o izmeni Odluke o nekategorisanim putevima na području Gradske opštine Čukarica
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Odluke o budžetu Gradske opštine Čukarica za 2020. godinu
  • Rešenje o utvrđivanju proširenog sastava Izborne komisije GO Čukarica
  • Odluka o izmenama Poslovnika Skupštine Gradske opštine Lazarevac
  • Odluka o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji gradske opštine Lazarevac
  • Odluka o obrazovanju jedinica civilne zaštite opšte namene za teritoriju gradske opštine Lazarevac
  • Rešenje o prestanku dužnosti zamenika člana Izborne komisije Gradske opštine Lazarevac u stalnom sastavu
  • Rešenje o imenovanju zamenika člana Izborne komisije Gradske opštine Lazarevac u stalnom sastavu
  • Rešenje o produženju mandata vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za komunalnu privredu "Lazarevac", Lazarevac
  • Odluka o organizaciji Uprave i posebnih organizacionih jedinica Gradske opštine Surčin (prečišćen tekst)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex