Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 59 od 18.08.2017.)


  Akti gradskih opština

  OBRENOVAC

  • Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u Gradskoj opštini Obrenovac
  • Pravilnik o kategorizaciji sportskih organizacija sa sedištem na teritoriji gradske opštine Obrenovac

  SURČIN

  • Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Surčin - gas o izmeni Cenovnika priključaka u gasifikaciji na teritoriji gradske opštine Surčin sa Odlukom
  • Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti od opšteg interesa za građane GO Surčin o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju cene građevinskog peska i humusa iz ležišta "Jakovačka kumša" sa Odlukom

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex