Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 58/2023 od 18.07.2023.)


 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Vračar
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Vračar
 • Odluka o izmeni Odluke o razrešenju i imenovanju predsednika, zamenika predsednika, članova, zamenika članova, sekretara i zamenika sekretara Izborne komisije Gradske opštine Vračar u stalnom sastavu
 • Odluka o usvajanju Godišnjeg likvidacionog izveštaja Javnog preduzeća "Poslovni prostor Vračar" - u likvidaciji za 2022. godinu
 • Odluka o usvajanju Godišnjeg likvidacionog izveštaja Ustanove Sportsko-rekreativno obrazovni centar "Vračar" Beograd - u likvidaciji
 • Rešenje o prestanku funkcije zameniku predsednika gradske opštine Vračar
 • Rešenje o izboru zamenika predsednika gradske opštine Vračar
 • Rešenje o razrešenju člana Veća Gradske opštine Vračar
 • Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Vračar
 • Rešenje o izboru članova stalnih radnih tela Skupštine Gradske opštine Vračar
 • Rešenje o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Ustanove kulture "Božidarac - Vračar", Beograd
 • Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Ustanove kulture "Božidarac - Vračar", Beograd
 • Rešenje o obrazovanju Saveta za migracije Gradske opštine Vračar
 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Palilula
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu Gradske opštine Palilula za 2023. godinu
 • Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Palilula
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Upravnog odbora Centra za kulturu "Vlada Divljan"
 • Odluka o proglašenju vanredne situacije za deo teritorije gradske opštine Grocka

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex