Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 58 od 18.05.2020.)


  • Odluka o određivanju boje glasačkog listića i boje kontrolnog lista za proveru ispravnosti glasačke kutije, za glasanje na izborima za odbornike Skupštine Gradske opštine Novi Beograd, koji će se održati 21. juna 2020. godine
  • Odluka o izmeni Odluke o boji glasačkog listića za izbor odbornika Skupštine Gradske opštine Rakovica i kontrolnog lista za proveru ispravnosti glasačke kutije - 26. april 2020. godine
  • Odluka o izmeni Odluke o boji sigurnosnih zatvornica za pečaćenje izbornog materijala za izbor odbornika Skupštine Gradske opštine Rakovica - 26. april 2020. godine
  • Odluka o potvrđivanju Odluke o drugom rebalansu budžeta Gradske opštine Mladenovac za 2020. godinu
  • Odluka o potvrđivanju Odluke o trećem rebalansu budžeta Gradske opštine Mladenovac za 2020. godinu
  • Rešenje o prestanku mandata članova i zamenika članova Izborne komisije Gradske opštine Mladenovac u stalnom sastavu
  • Rešenje o razrešenju zamenika predsednika i zamenika člana i imenovanju zamenika predsednika i zamenika člana Izborne komisije Gradske opštine Mladenovac u stalnom sastavu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex