Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 58 od 08.07.2019.)


 • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu izmena i dopuna Plana detaljne regulacije Bulevara kralja Aleksandra za blokove između ulica Mis Irbijeve i Ustaničke, blokovi D23 - D25, D36 - D43 i deo D26, za blok D25 B
 • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za komplekse sporta i obrazovanja na uglu ulica: Vojvode Šupljikca i Vatroslava Jagića, gradska opština Zvezdara
 • Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za naselje Mali Mokri Lug, gradska opština Zvezdara (faza I), za deo bloka između Bulevara kralja Aleksandra i ulica: Prvomajske, Narodnog fronta, Bosanske, Hazarske i Pavla Vasića
 • VOŽDOVAC
 • Odluka o usvajanju Programa gasifikacije na delu teritorije gradske opštine Voždovac - naselja Beli potok, Pinosava, Zuce i Ripanj i izboru strateškog partnera
 • Odluka o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblasti omladinskog sektora na teritoriji gradske opštine Voždovac
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora "Voždovački centar - Šumice"
 • Zaključak o davanju mišljenja na Nacrt odluke o promeni Statuta Grada Beograda
 • Odluka o izboru zaštitnice građana/građanki Gradske opštine Vračar
 • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Vračar
 • Rešenje o obrazovanju jedinice civilne zaštite opšte namene za teritoriju gradske opštine Vračar
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Plana i programa poslovanja Javnog preduzeća Sportski centar "Olimp - Zvezdara" Beograd za 2019. godinu sa očekivanim ostvarenjem Plana i programa poslovanja u 2018. godini
 • Zaključak o pristupanju promeni Statuta Gradske opštine Zvezdara
 • Zaključak o davanju mišljenja na Nacrt odluke o promeni Statuta Grada Beograda
 • Zaključak o davanju mišljenja na Nacrt odluke o promeni Statuta Grada Beograda
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća za upravljanje javnim parkiralištima "Parking servis Mladenovac", Mladenovac
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća za upravljanje javnim parkiralištima "Parking servis Mladenovac", Mladenovac
 • Odluka Skupštine Gradske opštine Obrenovac VII-01 broj 020-78 od 5. jula 2019. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar "Obrenovac" u Obrenovcu
 • Rešenje o prvoj izmeni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Poslovni prostor" Obrenovac
 • Zaključak Skupštine Gradske opštine Obrenovac VII-01 broj 020-72 od 5. jula 2019. godine
 • Odluka o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća za javne garaže i parkirališta "Parking servis", Beograd (prečišćen tekst)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex