Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 58 od 26.06.2018.)


  • Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u pojedinim osnovnim i srednjim školama na teritoriji Grada Beograda
  • Zaključak o usvajanju izveštaja o radu Zaštitnika građana za 2017. godinu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex