Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 57 od 15.05.2020.)


  • Odluka o završnom računu Gradske opštine Savski venac za 2019. godinu
  • Odluka o trećem rebalansu budžeta Gradske opštine Savski venac za 2020. godinu
  • Odluka o određivanju štamparije za štampanje glasačkih listića i drugog izbornog materijala za sprovođenje izbora za odbornike Skupštine Gradske opštine Barajevo, koji su raspisani za 26. april 2020. godine, a koji će se zbog vanrednog stanja održati 21. juna 2020. godine
  • Odluka o određivanju boje glasačkog listića i boje kontrolnog lista za proveru ispravnosti glasačke kutije, za glasanje na izborima za odbornike Skupštine Gradske opštine Barajevo, koji su raspisani za 26. april 2020. godine, a koji će se zbog vanrednog stanja održati 21. juna 2020. godine

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex