Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 57 od 01.07.2019.)


 • Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Čukarica
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Čukarica
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu Gradske opštine Čukarica za 2019. godinu
 • Odluka o utvrđivanju dela Rušnja kao posebnog naseljenog mesta na području gradske opštine Čukarica u smislu člana 2. stav 3. Odluke o održavanju čistoće
 • Odluka o povećanju osnovnog novčanog kapitala Javnog preduzeća "Poslovni centar Čukarica"
 • Rešenje o konstatovanju prestanka mandata članice Veća Gradske opštine Čukarica Tatjane Vidojević
 • Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Čukarica
 • Odluka o prestanku i dodeli odborničkog mandata
 • Odluka o dodeli nagrada Gradske opštine Lazarevac
 • Zaključak o izmeni Zaključka o uvođenju interventne mere za zaštitu najugroženijih građana u opštini Obrenovac
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove kulture - Kulturni centar Surčin
 • Ispravka Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Tehničke škole "Zmaj", Novi Beograd
 • Ispravka Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Tehničke škole "Zmaj", Novi Beograd
 • Ispravka Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Hemijsko-prehrambene škole, Beograd

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex