Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 57 od 26.06.2018.)


  • ODLUKA O PROMENI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 57/2016, 73/2016, 4/2017, 36/2017, 96/2017 i 57/2018)
  • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JAVNOG URBANISTIČKOG PREDUZEĆA ("Sl. list grada Beograda", br. 57/2016 i 57/2018)
  • PROGRAM "AMBROZIJA KAO ZDRAVSTVENI RIZIK" - MONITORING I SUZBIJANJE AMBROZIJE SA NEUREĐENIH JAVNIH POVRŠINA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA U 2018. GODINI ("Sl. list grada Beograda", br. 57/2018)
  • REŠENJE O DODELI NAZIVA PASAŽA NA TERITORIJI GRAD- SKE OPŠTINE: STARI GRAD - PASAŽ KARLA MALDENA ("Sl. list grada Beograda", br. 57/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex