Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 56 od 25.06.2019.)


 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Grada Beograda
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Grada Beograda
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju naziva ulica i drugih delova naseljenih mesta na teritoriji gradske opštine Rakovica
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju naziva ulica i drugih delova naseljenih mesta na teritoriji gradske opštine Čukarica
 • Odluka o izmeni naziva ulice na teritoriji gradske opštine Vračar
 • Odluka o izmeni naziva ulice na teritoriji gradske opštine Zemun
 • Odluka o osnivanju Privrednog društva "25. maj - Milan Gale Muškatirović" d.o.o. Beograd
 • Odluka o osnivanju Privrednog društva "Mirko Sandić" d.o.o. Beograd
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća za javne garaže i parkirališta "Parking servis" Beograd
 • Odluka o podizanju spomenika despotu Stefanu Lazareviću
 • Odluka o podizanju spomenika Nikolaju Krasnovu
 • Odluka o podizanju spomenika Miloju Mići Orloviću
 • Odluka o konverziji potraživanja Grada Beograda po osnovu neizmirenih izvornih i ustupljenih javnih prihoda u trajni ulog u kapitalu Akcionarskog društva "Holding industrija kablova Jagodina", Jagodina, sa stanjem duga na dan 31. avgusta 2016. godine, sa kamatom do dana 11. marta 2019. godine
 • Odluka o usvajanju Projekta institucionalnog javno-privatnog partnerstva uvođenja sistema javnih bicikala u gradu Beogradu
 • Rešenje o imenovanju direktora Ustanove za fizičku kulturu Sportsko-rekreativni centar "Pionirski grad"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Teatra Vuk
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Javnog komunalnog preduzeća Gradsko saobraćajno preduzeće
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i obavljanje prevoza putnika metroom i razvoj gradske železnice u Beogradu, broj 175-1/19 od 3. juna 2019. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju "Beograda JP"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Javnog komunalnog preduzeća "Veterina Beograd"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća za obavljanje delatnosti od opšteg interesa za Grad Beograd "Beogradska tvrđava", Beograd
 • Rešenje o određivanju Mirjane Pavičić, zamenika načelnika Gradske uprave Grada Beograda - sekretara Sekretarijata za informisanje, za predstavnika Grada Beograda za učešće u radu sednice Skupštine akcionara "Politike" a.d. Beograd
 • Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u pojedinim osnovnim i srednjim školama u Beogradu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex