Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 56 od 01.08.2017.)


  Akti gradskih opština

  BARAJEVO

  • Odluka o trećem rebalansu budžeta Gradske opštine Barajevo za 2017. godinu
  • Odluka o mesnim zajednicama na teritoriji gradske opštine Barajevo
  • Odluka o dodeli javnih priznanja Gradske opštine Barajevo za 2017. godinu
  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Ustanove kulture - Centar za kulturu Barajevo
  • Rešenje o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije Gradske opštine Barajevo
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Rebalans Programa poslovanja JKP "10. oktobar" Barajevo za 2017. godinu

  SURČIN

  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Surčin za 2017. godinu
  • Odluka o nekategorisanim putevima na području gradske opštine Surčin
  • Odluka o sprovođenju novog javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća kablovska distribucija, Surčin sa oglasom

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex