Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 55/2023 od 07.07.2023.)


 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Pozorištu Puž
 • Odluka o izboru strateškog partnera za realizaciju Programa gasifikacije na delu teritorije gradske opštine Zvezdara - naselja Veliki Mokri Lug, Mali Mokri Lug, Zeleno brdo, Mirijevo i Zvezdarska šuma
 • Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta Gradske opštine Stari grad za 2022. godinu
 • Odluka o izmeni Odluke o usvajanju Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou
 • Odluka o pokretanju postupka izrade Lokalnog akcionog plana za unapređenje rodne ravnopravnosti na području gradske opštine Stari grad za period od 2023. do 2026. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Finansijskog plana poslovanja Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad "Parobrod" za 2023. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa rada Ustanove kulture Gradske opštine Stari grad "Parobrod" za 2023. godinu
 • Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Čukarica
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Kulturne ustanove "Galerija ’73"
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršiocu dužnosti direktora Kulturne ustanove "Galerija ’73"
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Kulturne ustanove "Galerija ’73"
 • Rešenje o razrešenju Upravnog odbora Kulturne ustanove "Galerija ’73"
 • Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Kulturne ustanove "Galerija ’73"
 • Rešenje o razrešenju članova Upravnog odbora Turističke organizacije Čukarica
 • Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Turističke organizacije Čukarica
 • Odluka o određivanju subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje na teritoriji GO Čukarica
 • Odluka o četvrtoj izmeni Odluke o obrazovanju i imenovanju Komisije za planove
 • Strategija upravljanja rizicima Gradske opštine Obrenovac
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar "Obrenovac" u Obrenovcu o četrnaestoj izmeni Cenovnika usluga preduzeća sa Odlukom
 • Rešenje o obrazovanju Centralne komisije za utvrđivanje šteta nastalih usled elementarne nepogode prouzrokovane padavinama na teritoriji gradske opštine Obrenovac
 • Odluka o izmeni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća Surčin za 2023. godinu
 • Rešenje o imenovanju direktora Ustanove kulture - Kulturni centar Surčin
 • Rešenje o prestanku dužnosti predsedniku i članovima Upravnog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Surčin
 • Rešenje o imenovanju Upravnog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Surčin
 • Rešenje o prestanku dužnosti predsedniku i članovima Nadzornog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Surčin
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora Turističke organizacije Gradske opštine Surčin

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex