Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 55/2022 od 30.05.2022.)


 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Palilula
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Opštinskog saveta roditelja predškolske ustanove i osnovnih škola gradske opštine Palilula za školsku 2021/22. godinu
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Gradske opštine Palilula
 • Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe po osnovu javnog poziva za sufinansiranje programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova JP 1/22
 • Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada, koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode po javnom pozivu Uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti JP 1/22
 • Rešenje o obrazovanju Saveta za zdravlje Gradske opštine Grocka
 • Rešenje o obrazovanju Saveta za praćenje primene Etičkog kodeksa funkcionera Gradske opštine Grocka
 • Odluka o držanju domaćih životinja na teritoriji gradske opštine Sopot
 • Odluka o završnom (konsolidovanom) računu budžeta Gradske opštine Sopot za 2021. godinu
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća "Sopot" Sopot sa javnim konkursom
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor direktora JKP "Sopot"

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex