Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 54/2022 od 27.05.2022.)


  • Rešenje o vrednosti koeficijenta za obračun visine naknade za izdavanje licence za obavljanje energetskih delatnosti za 2022. godinu
  • Odluka o drugom rebalansu budžeta Gradske opštine Mladenovac za 2022. godinu
  • Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Mladenovac za 2021. godinu
  • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članu Veća Gradske opštine Mladenovac
  • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Ustanove Centar za kulturu i turizam Mladenovac
  • Rešenje o imenovanju direktora Ustanove Centar za kulturu i turizam Mladenovac
  • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Sportsko-rekreacionog centra "Ljubomir Ivanović Gedža", Mladenovac
  • Rešenje o imenovanju direktora Sportsko-rekreacionog centra "Ljubomir Ivanović Gedža", Mladenovac

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex