Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 54/2021 od 25.06.2021.)


 • Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Palilula za 2020. godinu
 • Rešenje o imenovanju direktora Centra za kulturu "Vlada Divljan"
 • Odluka o prvom rebalansu budžeta Gradske opštine Surčin za 2021. godinu
 • Odluka o finansiranju rashoda koji se zbog svoje prirode zaključuju na period koji se ne podudara sa budžetskom kalendarskom godinom - finansiranje rashoda po programu razvoja sporta
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članu Veća Gradske opštine Surčin
 • Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Surčin
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za predlaganje, izmene naziva ili davanje naziva ulica, trgova, zaseoka i drugih naseljenih mesta
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač Gradska opština Surčin
 • Rešenje o prestanku funkcije vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Gradske opštine Surčin
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Gradske opštine Surčin
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Upravnog odbora Ustanove kulture - Kulturni centar Surčin
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu Programa rada Ustanove kulture - Kulturni centar Surčin za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu Programa rada Turističke organizacije Gradske opštine Surčin za 2021. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex