Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 53/2022 od 25.05.2022.)


  • Program potreba za taksi prevozom u gradu Beogradu za period od 25. maja 2022. godine do 25. maja 2027. godine
  • Rešenje o dozvoljenom broju vozila za obavljanje taksi prevoza u gradu Beogradu za 2022. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex