Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 53/2021 od 25.06.2021.)


 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu Gradske opštine Čukarica za 2021. godinu
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata direktora Kulturne ustanove "Galerija ’73"
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Kulturne ustanove "Galerija ’73"
 • Zaključak o pristupanju promeni Statuta Gradske opštine Čukarica
 • Odluka o drugom rebalansu budžeta Gradske opštine Barajevo za 2021. godinu
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o nekategorisanim putevima na području gradske opštine Barajevo
 • Odluke o stavljanju van snage Odluke o izradi plana detaljne regulacije saobraćajnice sa infrastrukturom u koridoru planiranog puta I reda broj 22 (Ibarska magistrala)
 • Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Barajevo za 2020. godinu
 • Odluka o dodeli javnih priznanja Gradske opštine Barajevo za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmenu finansijskog plana Centra za kulturu Barajevo za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj JKP "10. oktobar" Barajevo za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti JKP "10. oktobar" Barajevo za 2020. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex