Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 52/2023 od 26.06.2023.)


  • Odluka o drugom rebalansu budžeta Gradske opštine Rakovica za 2023. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP "Poslovni centar - Rakovica" o usvajanju finansijskog izveštaja za 2022. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP "Poslovni centar - Rakovica" o raspodeli dobiti iz 2022. godine
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica o prvom rebalansu Plana rashoda i izdataka za 2023. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica o izmenama i dopunama Statuta Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica
  • Rešenje o imenovanju članova Upravnog odbora Centra za kulturu i obrazovanje Rakovica

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex