Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 52/2022 od 13.05.2022.)


  • Rešenje o dodeli odborničkih mandata
  • Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u aprilu 2022. godine
  • Sporazum o saradnji grada Kraljeva i gradske opštine Vračar u oblasti zaštite i ostvarivanja prava osoba sa invaliditetom u sistemu smanjenja rizika od katastrofa i poslova razvoja civilne zaštite

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex