Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 52/2021 od 24.06.2021.)


 • Odluka o utvrđivanju prestanka mandata odbornice Skupštine Gradske opštine Zemun
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Zemun
 • Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Zemun za 2020. godinu
 • Rešenje o razrešenju člana Izdavačkog saveta "Zemunskih novina" i izboru novog člana Saveta
 • Rešenje o razrešenju člana Komisije za administrativna i mandatna pitanja i izboru novog člana Komisije
 • Rešenje o razrešenju člana Komisije za dodelu priznanja Gradske opštine i izboru novog člana Komisije
 • Odluka o prestanku mandata odbornika u Skupštini Gradske opštine Grocka
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornici u Skupštini Gradske opštine Grocka
 • Odluka o prvom rebalansu budžeta Gradske opštine Grocka za 2021. godinu
 • Odluka o izmeni Odluke o Upravi Gradske opštine Grocka
 • Odluka o načinu finansiranja programa i projekata udruženja iz budžeta Gradske opštine Grocka
 • Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Grocka za 2020. godinu
 • Rešenje o imenovanju Komisije za planove Gradske opštine Grocka
 • Rešenje o konstatovanju prestanka mandata direktorki JP za razvoj Gradske opštine Grocka
 • Rešenje o imenovanju direktora JP za razvoj Gradske opštine Grocka
 • Rešenje o konstatovanju prestanka mandata direktorki JP "Pijace i zelenilo" Grocka
 • Rešenje o imenovanju direktora JP "Pijace i zelenilo" Grocka
 • Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora JP "Pijace i zelenilo" Grocka
 • Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora JP "Pijace i zelenilo" Grocka

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex