Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 52 od 25.06.2019.)


  • Odluka o boravišnoj taksi
  • Odluka o izmenama i dopuni Odluke o naknadama za korišćenja javnih površina za teritoriju Grada Beograda
  • Odluka o izmeni i dopunama Odluke o javnim parkiralištima
  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o načinu postupanja sa nepokretnostima koje su u javnoj svojini Grada Beograda, odnosno na kojima Grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja
  • Odluka o dopuni Odluke o određivanju komunalnih delatnosti
  • Odluka o izmeni i dopunama Odluke o komunalnom redu
  • Zaključak o izmeni Zaključka o pristupanju promeni Statuta Grada Beograda

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex