Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 52 od 12.07.2017.)


  Akti gradskih opština

  OBRENOVAC

  • Treća izmena Odluke o budžetu Gradske opštine Obrenovac za 2017. godinu
  • Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini Grada Beograda čiji je korisnik Gradska opština Obrenovac, a kojim upravlja JP "Poslovni prostor" Obrenovac
  • Odluka o drugoj izmeni Odluke o finansiranju sporta u gradskoj opštini Obrenovac
  • Odluka o izmeni Odluke o pristupanju izradi Strategije kulturnog razvoja gradske opštine Obrenovac za period 2015-2020. godine
  • Odluka o izmeni Odluke o pristupanju izradi Strateškog akcionog plana Gradske opštine Obrenovac za period od 2017. do 2020. godine
  • Odluka o postavljanju spomen-ploče Zagorki Mićić

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex