Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 51/2021 od 23.06.2021.)


 • Pravilnik o obavezama prevoznika i saobraćajnog osoblja u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Vračar za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu
 • Odluka o ustanovljenju javnog priznanja počasni građanin gradske opštine Vračar
 • Odluka o ustanovljenju manifestacije "Carevac na Vračaru"
 • Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Vračar za 2020. godinu
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o izmeni i dopunama Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Stari grad u stalnom sastavu
 • Rešenje o dopuni Rešenja o obrazovanju Administrativne komisije Skupštine Gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o dopuni Rešenja o obrazovanju Saveta za propise Skupštine Gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o dopuni Rešenja o obrazovanju Komisije za boračka i invalidska pitanja i socijalnu zaštitu Skupštine Gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o dopuni Rešenja o obrazovanju Saveta za građevinske i komunalne poslove Skupštine Gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o dopuni Rešenja o obrazovanju Saveta za zaštitu životne sredine Skupštine Gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o dopuni Rešenja o obrazovanju Saveta za zdravlje Skupštine Gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o dopuni Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Stari grad
 • Rešenje o prestanku dužnosti direktora JP SRPC "Milan Gale Muškatirović"
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora JP SRPC "Milan Gale Muškatirović"
 • Rešenje o prestanku mandata direktora "Starogradske fondacije"
 • Rešenje o imenovanju direktora "Starogradske fondacije"
 • Rešenje o razrešenju Nadzornog odbora JP SRPC "Milan Gale Muškatirović"
 • Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora JP SRPC "Milan Gale Muškatirović"

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex