Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 51 od 10.05.2020.)


  • Odluka o izmeni Odluke o raspisivanju izbora za odbornike skupština gradskih opština grada Beograda
  • Odluka o usvajanju početnog likvidacionog bilansa Ustanove Sportsko-rekreativno obrazovni centar "Vračar" Beograd - u likvidaciji


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex