Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 50/2023 od 23.06.2023.)


 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Zvezdara
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Zvezdara
 • Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine Gradske opštine Zvezdara
 • Odluka o dopuni Odluke o Upravi Gradske opštine Zvezdara
 • Odluka o rebalansu budžeta Gradske opštine Zvezdara za 2023. godinu
 • Odluka o dodeli multimedijalnog obrazovnog materijala za podsticanje ranog razvoja novorođene dece na teritoriji gradske opštine Zvezdara
 • Odluka o donošenju Programa gasifikacije na delu teritorije gradske opštine Zvezdara - naselja Veliki Mokri Lug, Mali Mokri Lug, Zeleno brdo, Mirijevo i Zvezdarska šuma
 • Odluka o izmeni Odluke o pokretanju postupka izrade programa gasifikacije na delu teritorije gradske opštine Zvezdara - naselja Veliki Mokri Lug, Mali Mokri Lug, Zeleno brdo, Mirijevo i Zvezdarska šuma
 • Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta Gradske opštine Zvezdara za 2022. godinu
 • Odluka o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Izborne komisije Gradske opštine Zvezdara u stalnom sastavu
 • Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća Sportski centar "Olimp - Zvezdara" sa oglasom
 • Odluka o usvajanju Godišnjeg likvidacionog izveštaja Javnog preduzeća "Poslovni prostor Zvezdara" u likvidaciji za period 1. januar 2022. godine - 31. decembar 2022. godine
 • Odluka o usvajanju redovnog Godišnjeg finansijskog izveštaja Javnog preduzeća "Poslovni prostor Zvezdara" u likvidaciji za 2022. godinu sa stanjem na dan 31. decembar 2022. godine
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članu Veća Gradske opštine Zvezdara
 • Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Zvezdara
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća Sportski centar "Olimp - Zvezdara"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP SC "Olimp - Zvezdara" o izmenama i dopunama Odluke o cenama usluga zakupa poslovnog prostora i postavljanju reklama i izdavanja reklamnog prostora u Javnom preduzeću Sportski centar "Olimp - Zvezdara"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Plana i programa poslovanja Javnog preduzeća Sportski centar "Olimp - Zvezdara" Beograd za 2023. godinu sa očekivanim ostvarenjem Plana i programa u 2022. godini
 • Zaključak o izmeni Zaključka o uvođenju interventne mere za zaštitu najugroženijih građana u opštini Obrenovac

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex