Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 50/2021 od 18.06.2021.)


  • Treća izmena Odluke o budžetu Gradske opštine Obrenovac za 2021. godinu
  • Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije "Belo polje" u Obrenovcu
  • Odluka o pristupanju izradi Lokalnog plana upravljanja otpadom gradske opštine Obrenovac za period 2022-2031. godine
  • Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi plana detaljne regulacije saobraćajnice sa infrastrukturom na koridoru planiranog puta I reda broj 22 na teritoriji gradske opštine Obrenovac
  • Odluka o pristupanju izradi Programa razvoja gradske opštine Obrenovac sa Akcionim planom za period od 2022. do 2025. godine
  • Odluka o pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana politike za mlade gradske opštine Obrenovac za period 2022-2027. godine
  • Ispravka Uputstva o načinu uplaćivanja i evidentiranja određenih javnih sredstava i praćenja ukupnih javnih sredstava budžeta Grada Beograda

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex