Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 50 od 06.05.2020.)


  • Odluka o dopunama Odluke o Nagradi grada Beograda
  • Odluka o dopuni Odluke o Nagradi grada Beograda za stvaralaštvo mladih
  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o ustanovljenju Nagrade grada Beograda "Svetislav Stojanović"
  • Odluka o izmeni Odluke o postavljanju bašte ugostiteljskog objekta na teritoriji grada Beograda
  • Odluka o dopuni Odluke o pravu na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice na teritoriji grada Beograda za radnu 2019/2020. godinu
  • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršiocu dužnosti direktora Javnog preduzeća "Ada Ciganlija"
  • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća "Ada Ciganlija"
  • Rešenje o izmenama i dopuni Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Stari grad u stalnom sastavu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex