Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 50 od 24.06.2019.)


  • Odluka o trećem rebalansu budžeta Gradske opštine Voždovac za 2019. godinu
  • Kodeks ponašanja službenika i nameštenika Gradske opštine Voždovac
  • Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Palilula za 2018. godinu
  • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu Gradske opštine Palilula za 2019. godinu
  • Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju opštinske Komisije za procenu štete nastale nakon elementarnih i drugih nepogoda na teritoriji gradske opštine Palilula
  • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije člana Veća Gradske opštine Palilula zbog podnete ostavke
  • Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Palilula
  • Rešenje o obrazovanju Štaba za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Palilula

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex