Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 50 od 07.07.2017.)


  Akti gradskih opština

  ZVEZDARA

  • Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta Gradske opštine Zvezdara za 2016. godinu
  • Odluka o rebalansu budžeta Gradske opštine Zvezdara za 2017. godinu
  • Odluka o dopuni Odluke kojom se usvaja Godišnji likvidacioni izveštaj Javnog preduzeća "Poslovni prostor Zvezdara u likvidaciji"
  • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Zvezdara
  • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća Sportski centar "Olimp - Zvezdara"
  • Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća Sportski centar "Olimp - Zvezdara"

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex