Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 49/2022 od 05.05.2022.)


 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Teatru Vuk
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Dečjem kulturnom centru Beograd
 • Odluka o usvajanju godišnjeg likvidacionog izveštaja Centra za kulturu i sport "Šumice" - u likvidaciji za 2021. godinu
 • Rešenje o prestanku mandata vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća "Poslovni centar - Voždovac"
 • Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća "Poslovni centar - Voždovac
 • Rešenje o izmenama Rešenja o izboru saveta mesnih zajednica na teritoriji gradske opštine Voždovac
 • Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta Gradske opštine Stari grad za 2021. godinu
 • Odluka o pokretanju postupka izrade plana razvoja Gradske opštine Stari grad za period od 2023. godine do 2030. godine
 • Rešenje o prestanku funkcije vršiocu dužnosti direktora Javnog preduzeća Sportsko-rekreativno poslovni centar "Milan Gale Muškatirović"
 • Rešenje o prestanku mandata članu Upravnog odbora "Starogradske fondacije"
 • Rešenje o usvajanju Godišnjeg izveštaja lokalnog ombudsmana gradske opštine Stari grad za 2021. godinu
 • Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode na teritoriji gradske opštine Stari grad
 • Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote na teritoriji gradske opštine Stari grad
 • Pravilnik o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote po osnovu javnog poziva za sufinansiranje programa energetske sanacije porodičnih kuća JP 1/22
 • Pravilnik o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode po javnom pozivu Uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti JP 1/22

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex