Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 49/2021 od 17.06.2021.)


 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Rakovica
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Rakovica
 • Odluka o drugom rebalansu budžeta Gradske opštine Rakovica za 2021. godinu
 • Odluka o pokretanju procesa izrade Plana razvoja gradske opštine Rakovica 2021-2030
 • Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Rakovica za 2020. godinu
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Rakovica
 • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Štaba za vanredne situacije Gradske opštine Rakovica
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP "Poslovni centar - Rakovica" o usvajanju finansijskog izveštaja za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP "Poslovni centar - Rakovica" o raspodeli dobiti iz 2020. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP "Poslovni centar - Rakovica" o usvajanju Druge izmene Programa poslovanja JP "Poslovni centar - Rakovica" za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP "Poslovni centar - Rakovica" o usvajanju Izmene i dopune Posebnog programa korišćenja subvencija iz budžeta Gradske opštine Rakovica za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP "Poslovni centar - Rakovica" o izmenama i dopunama Statuta JP "Poslovni centar - Rakovica"

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex