Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 49 od 21.06.2019.)


 • Odluka o uspostavljanju saradnje Gradske opštine Barajevo i opštine Sokobanja
 • Odluka o dodeli javnih priznanja Gradske opštine Barajevo za 2019. godinu
 • Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Barajevo za 2018. godinu
 • Odluka o okončanju postupka likvidacije nad Direkcijom za razvoj i izgradnju Gradske opštine Barajevo JP, Barajevo - u likvidaciji
 • Odluka o raspodeli likvidacionog ostatka Direkcije za razvoj i izgradnju Gradske opštine Barajevo JP, Barajevo - u likvidaciji
 • Rešenje o imenovanju Opštinskog saveta roditelja Gradske opštine Barajevo
 • Rešenje o konstatovanju prestanka funkcije zameniku opštinskog pravobranioca Gradske opštine Barajevo
 • Rešenje o davanju saglasnosti JKP "10. oktobar" Barajevo na Odluku o finansijskom izveštaju za 2018. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti JKP "10. oktobar" Barajevo na Odluku o raspodeli dobiti za poslovnu 2018. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti JKP "10. oktobar" Barajevo na Drugi rebalans Programa poslovanja za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik proizvoda i usluga JKP "10. oktobar" Barajevo
 • Zaključak o usvajanju Izveštaja o sprovedenom postupku likvidacije Direkcije za razvoj i izgradnju Gradske opštine Barajevo JP, Barajevo - u likvidaciji
 • Zaključak o usvajanju Završnog likvidacionog bilansa Direkcije za razvoj i izgradnju Gradske opštine Barajevo JP, Barajevo - u likvidaciji
 • Zaključak o usvajanju Izjave likvidacionog upravnika Direkcije za razvoj i izgradnju Gradske opštine Barajevo JP, Barajevo - u likvidaciji
 • Zaključak o čuvanju poslovnih knjiga i dokumenata, odnosno celokupne dokumentacije Direkcije za razvoj i izgradnju Gradske opštine Barajevo JP - u likvidaciji

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex