Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 49 od 21.06.2018.)


  • ODLUKA O MERILIMA I KRITERIJUMIMA ZA DELIMIČNO OSLOBAĐANJE TROŠKOVA UPISA U IMENIK ADVOKATA ("Sl. list grada Beograda", br. 49/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex