Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 49 od 04.07.2017.)


  Akti gradskih opština

  RAKOVICA

  • Odluka o prvom rebalansu budžeta Gradske opštine Rakovica za 2017. godinu
  • Rešenje o izmeni Rešenja o osnivanju stalnih i povremenih radnih tela Skupštine Gradske opštine Rakovica

  SURČIN

  • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije članu Veća Gradske opštine Surčin
  • Rešenje o izboru člana Veća Gradske opštine Surčin
  • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Ustanove kulture - Kulturni centar Surčin
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Humanitarne fondacije "Snaga života"

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex