Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 48/2023 od 21.06.2023.)


 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Muzeja grada Beograda
 • Rešenje o imenovanju direktora Muzeja grada Beograda
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Kulturnog centra Beograda
 • Rešenje o imenovanju direktora Kulturnog centra Beograda
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Istorijskog arhiva Beograda
 • Rešenje o imenovanju direktora Istorijskog arhiva Beograda
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Omladinskog pozorišta "Dadov", Beograd
 • Rešenje o imenovanju direktora Omladinskog pozorišta "Dadov", Beograd
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
 • Rešenje o imenovanju direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Pozorišta lutaka "Pinokio"
 • Rešenje o imenovanju direktora Pozorištu lutaka "Pinokio"
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Bitef teatra
 • Rešenje o imenovanju direktora Bitef teatra
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Pozorišta "Zvezdara teatar"
 • Rešenje o imenovanju direktora Pozorišta "Zvezdara teatar"
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Ustanove kulture Gvarnerijus
 • Rešenje o imenovanju direktora Ustanove kulture Gvarnerijus
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Malog pozorišta "Duško Radović"
 • Rešenje o imenovanju direktora Malog pozorišta "Duško Radović"
 • Rešenje o razrešenju dužnosti direktora Beogradskog dramskog pozorišta
 • Rešenje o imenovanju direktora Beogradskog dramskog pozorišta
 • Rešenje o razrešenju dužnosti direktora Pozorišta Boško Buha
 • Rešenje o imenovanju direktora Pozorišta Boško Buha
 • Rešenje o razrešenju dužnosti direktora Jugoslovenskog dramskog pozorišta
 • Rešenje o imenovanju direktora Jugoslovenskog dramskog pozorišta
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Doma omladine Beograda
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Doma omladine Beograda
 • Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti direktora Pozorišta "Puž"
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Pozorišta "Puž"
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Beogradski vodovod i kanalizacija" Beograd
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Beogradski vodovod i kanalizacija" Beograd
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća "Gradsko stambeno" Beograd
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća "Gradsko stambeno" Beograd
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća "Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda JP"
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća "Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda JP"
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Infostan tehnologije" Beograd
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Infostan tehnologije" Beograd
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za obavljanje delatnosti od opšteg interesa za grad Beograd "Beogradska tvrđava" Beograd
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za obavljanje delatnosti od opšteg interesa za grad Beograd "Beogradska tvrđava" Beograd
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća za upravljanje parkovima i obezbeđivanje uslova za njihovo uređenje, upotrebu, unapređenje i zaštitu na području gradskih opština Voždovac, Vračar, Zvezdara, Zemun, Novi Beograd, Palilula, Rakovica, Savski venac, Stari grad i Čukarica "Beogradski park"
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća za upravljanje parkovima i obezbeđivanje uslova za njihovo uređenje, upotrebu, unapređenje i zaštitu na području gradskih opština Voždovac, Vračar, Zvezdara, Zemun, Novi Beograd, Palilula, Rakovica, Savski venac, Stari grad i Čukarica "Beogradski park"
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Apotekarske ustanove - Apoteka "Beograd"
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti člana Upravnog odbora Ustanove kulturno-obrazovnih delatnosti Dom omladine Beograda
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Istorijskog arhiva Beograda
 • Rešenje o razrešenju predsednika Upravnog odbora Pedagoškog muzeja
 • Rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u pojedinim osnovnim i srednjim školama u Beogradu
 • Odluka o prestanku mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Mladenovac
 • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Mladenovac
 • Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Mladenovac za 2022. godinu
 • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije člana Veća Gradske opštine Mladenovac

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex