Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 48/2022 od 26.04.2022.)


  • Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju i objavljivanju konačnog broja birača u gradu Beogradu
  • Obaveštenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex