Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 48/2021 od 16.06.2021.)


  • Pokazatelj povećanja potrošačkih cena u maju 2021. godine
  • Odluka o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine Gradske opštine Voždovac
  • Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta Gradske opštine Voždovac za 2020. godinu
  • Odluka o usvajanju Godišnjeg likvidacionog izveštaja Centra za kulturu i sport "Šumice" - u likvidaciji za 2020. godinu
  • Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata direktora Javnog preduzeća "Poslovni centar Voždovac"
  • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća "Poslovni centar Voždovac"
  • Zaključak o izmeni Zaključka o uvođenju interventne mere za zaštitu najugroženijih građana u opštini Obrenovac
  • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Cenovnika usluga Javnog preduzeća "Kablovska distribucija Surčin" sa Odlukom

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex