Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 48 od 27.04.2020.)


  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2020. godinu
  • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o budžetu Gradske opštine Čukarica za 2020. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex