Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 48 od 20.06.2019.)


 • Rešenje o dopuni Rešenja o opštim parkiralištima
 • Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije obostranih odmorišta sa stanicama za snabdevanje gorivom "Belo polje 1 i 2" na auto-putu E-763 Beograd - Južni Jadran, deonica Obrenovac - Ub, gradska opština Obrenovac
 • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije prostorne celine između ulica: Gospodara Vučića, Grčića Milenka i Ustaničke - opština Voždovac, za blokove 2a i 19v
 • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za kompleks socijalnog stanovanja u naselju Ovča, gradska opština Palilula
 • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za prostorno kulturno-istorijsku celinu Topčider I faza - Radnička ulica, opština Čukarica, za deo između ulica: Radničke (Savske magistrale), Kirovljeve i Visoke
 • Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije Centra za upravljanje komunalnim otpadom - transfer stanice u Mladenovcu, gradska opština Mladenovac
 • Odluka o izmeni Odluke o držanju domaćih životinja na teritoriji gradske opštine Novi Beograd
 • Plan postavljanja privremenih objekata - kioska na teritoriji grada Beograda - područje gradske opštine Novi Beograd
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Novobeogradske kulturne mreže sa Statutom Ustanove kulture "Novobeogradska kulturna mreža"
 • Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o zaduženju i zalaganju JP Sportski centar "Novi Beograd"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar "Obrenovac" u Obrenovcu o četvrtoj izmeni i dopuni Cenovnika usluga preduzeća sa Odlukom
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog preduzeća Sportsko-kulturni centar "Obrenovac" u Obrenovcu o petoj izmeni i dopuni Cenovnika usluga preduzeća sa Odlukom
 • Ispravka Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Prve ekonomske škole, Beograd
 • Ispravka Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Vuk Karadžić", Beograd, Ripanj
 • Ispravka Rešenja o imenovanju dva člana Školskog odbora Šeste beogradske gimnazije, Beograd

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex