Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 48 od 20.06.2018.)


  • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije područja između Bulevara oslobođenja, ulica Zvečanske, dela planirane saobraćajnice prvog reda (tzv. "Transverzala"), dela Gučevske, Oblakovske i auto-puta, Gradska opština Savski venac
  • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije kompleksa autobuske i železničke stanice u Bloku 42 na Novom Beogradu, Gradska opština Novi Beograd
  • Rešenje o pristupanju izradi strateške procene uticaja planiranih namena na životnu sredinu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije dela područja Ade Huje (Zona A), opštine Stari grad i Palilula, za blok između Bulevara despota Stefana i ulica Višnjičke i Vuka Vrčevića
  • Rešenje o nepristupanju izradi strateške procene uticaja na životnu sredinu Plana detaljne regulacije za deo naselja Jajinci uz Ulicu Jakova Galusa, gradske opštine Rakovica i Voždovac

Akti gradskih opština

NOVI BEOGRAD

  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Upravi i Opštinskom pravobranilaštvu Gradske opštine Novi Beograd

OBRENOVAC

  • Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine Gradske opštine Obrenovac
  • Druga izmena Odluke o budžetu Gradske opštine Obrenovac za 2018. godinu
  • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Izborne komisije Gradske opštine Obrenovac u stalnom sastavu
  • Rešenje o drugoj izmeni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Toplovod" Obrenovac


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex