Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 47/2023 od 21.06.2023.)


  • Odluka o podizanju spomenika Tomi Zdravkoviću
  • Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća za izgradnju i obavljanje prevoza putnika metroom i razvoj gradske železnice u Beogradu
  • Odluka o izmeni Odluke o promeni Osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća "Pogrebne usluge", Beograd
  • Odluka o povećanju osnovnog kapitala Privrednog društva Sportski centar "Tašmajdan" d.o.o
  • Rešenje o prestanku zaštite stabla evropske bukve (Fagus sylvatica L.), koje se nalazi na Kalemegdanu u Beogradu, Gradska opština Stari grad
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Javnog komunalnog preduzeća "Zelenilo - Beograd", Beograd
  • Rešenje o davanju saglasnosti na odluke o izmenama Statuta Javnog preduzeća za uređenje, korišćenje i održavanje "Ada Ciganlija" Beograd
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Javnog komunalnog preduzeća "Pogrebne usluge", Beograd
  • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Gradskog štaba za vanredne situacije na teritoriji grada Beograda broj 02-213/22-S od 18. avgusta 2022. godine
  • Druge izmene i dopune Programa uređivanja i dodele građevinskog zemljišta za 2023. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex