Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 47 od 18.06.2019.)


  • Pravilnik o izmenama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Upravi i Opštinskom pravobranilaštvu Gradske opštine Novi Beograd
  • Odluka o završnom računu budžeta Gradske opštine Grocka za 2018. godinu
  • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o platama izabranih, imenovanih i postavljenih lica, naknadama i drugim primanjima odbornika u Skupštini Gradske opštine Grocka
  • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o promeni osnivačkog akta Javnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Grocka
  • Rešenje o konstatovanju prestanka funkcije v.d. direktora Javnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Grocka
  • Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Grocka
  • Rešenje o prestanku mandata načelnice Uprave Gradske opštine Grocka
  • Rešenje o prestanku mandata zamenika načelnika Uprave Gradske opštine Grocka
  • Rešenje o postavljenju v.d. načelnika Uprave Gradske opštine Grock

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex