Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 47 od 15.06.2018.)


Akti gradskih opština

STARI GRAD

  • Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta Gradske opštine Stari grad za 2017. godinu
  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2018. godinu
  • Odluka o izmeni Odluke o zaštitniku građana u Gradskoj opštini Stari grad
  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju "Starogradske fondacije"
  • Odluka o izboru člana Veća Gradske opštine Stari grad
  • Rešenje o prestanku funkcije člana Veća Gradske opštine Stari grad
  • Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju Izborne komisije Gradske opštine Stari grad u stalnom sastavu


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex