Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 46 od 24.04.2020.)


  • Izmene i dopune Programa uređivanja i dodele građevinskog zemljišta za 2020. godinu
  • Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine Gradske opštine Zemun

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex