Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Beograda

(broj 46 od 17.06.2019.)


  • Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta Gradske opštine Zvezdara za 2018. godinu
  • Odluka o rebalansu budžeta Gradske opštine Zvezdara za 2019. godinu
  • Odluka o utvrđivanju Velikog Mokrog Luga i Malog Mokrog Luga kao posebno naseljena mesta na području gradske opštine Zvezdara u smislu člana 2. stav 3. Odluke o održavanju čistoće
  • Odluka o usvajanju Godišnjeg likvidacionog izveštaja Javnog preduzeća "Poslovni prostor Zvezdara" u likvidaciji, za period od 1. januara 2018. do 31. decembra 2018. godine
  • Rešenje o utvrđivanju prestanka funkcije zameniku opštinske pravobraniteljke Gradske opštine Zvezdara
  • Rešenje o postavljenju zamenika opštinske pravobraniteljke Gradske opštine Zvezdara
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o cenama usluga zakupa poslovnog prostora i postavljanju reklama i izdavanja reklamnog prostora u Javnom preduzeću Sportski centar "Olimp - Zvezdara"
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Plana i programa poslovanja Javnog preduzeća Sportski centar "Olimp - Zvezdara" za 2019. godinu sa očekivanim ostvarenjem plana i programa poslovanja u 2018. godini

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex